Пътна помощ и репатриране

Цени за пътна помощ вариращи в зависимост от времевата зона на обслужване.

При репатриране на леки автомобили до 1500 кг.

ТарифаЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София
ТарифаЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София

Дневнаот 6:00 до 22:00 часа


50 лв.

Натоварен:

1,00 лв. / км

Празен:

1,00 лв. / км


Нощнаот 22:00 до 6:00 часа


70 лв.

Натоварен:

1,00 лв. / км

Празен:

1,00 лв. / км

При репатриране на джипове, микробуси и МПС над 1500кг.

ТарифаЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София
ТарифаЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София

Дневнаот 6:00 до 22:00 часа


60 лв.

Натоварен:

1,00 лв. / км

Празен:

1,00 лв. / км


Нощнаот 22:00 до 6:00 часа


70 лв.

Натоварен:

1,00 лв. / км

Празен:

1,00 лв. / км

Други такси 

ОсобеностЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София
ОсобеностЧасова ЗонаЗа СофияИзвън София

Подаване на ток


30 лв.

+ 1 лв. на км.


30 лв.

+ 1 лв. на км.*
* - при разстояния по-малки то 30 км. се таксува сумата за един градски курс.

Липса на кука


В случаите, когато от автомобила липсват куки за теглене се начислява 10 лв. еднократна такса
- || -

Повредена ходова част


При автомобили с проблем в ходовата част се начислява 20 лв. еднократна такса
- || -

Фирмата разполага със специализиран автомобил за репатриране тип паяк. За повече информация моля свържете се с нас, чрез методите посочени в раздела контакти.